Střítežské fojtství


Ekologický statek ve Stříteži nad Bečvou je pokračováním rodové linie s kořeny již od konce 16.století, který je vedený 14.generací hospodářů. Obhospodařujeme cca 120ha zemědělské půdy, na které pěstujeme krmné obiloviny a pícniny pro naše zvířata. Na statku je zbudována certifikovaná porážka drůbeže, která umožňuje zpracování vlastních chovaných kuřat a hus. Zabýváme se rovněž chovem ovcí, skotu a ustájením koní. Nově jsou založeny i ovocné sady. Do chodu obce se zapojujeme pořádáním kulturních akcí, jako jsou Velikonoční vyjížďka, Hubertova jízda, Svatojánský oheň a další.