ISDS

Pracovní border kolie je možné registrovat u dvou organizací - FCI (Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace) a ISDS (International Sheep Dog Society - Mezinárodní asociace ovčáckých psů). Zatímco FCI zastřešuje všechna jí uznaná plemena a druhy činností, ISDS se věnuje jen pracovním border koliím a pasení.


ISDS byla založena v roce 1906 britskými farmáři, chovateli ovcí a samozřejmě pracovních psů. Od té doby si vedli svou plemennou knihu jen těch psů, kteří pásli (= prokázali soubor vloh k "pasení") a ty, co nepásli, nepouštěli dále do chovu (na rozdíl od chovu pod FCI, kde záleží téměř výhradně na exteriéru a pracovní kvality si hlídají chovatelé sami, pokud o to mají zájem - dochází tedy k dělení na linie pracovní, sportovní, výstavní...).


ISDS je registrovanou charitativní organizací (pod číslem 209009), která má za cíl "Prosazovat a rozvíjet v Anglii, Irsku, Walesu, Skotsku, na ostrovech Channel Islands, na ostrově Man a v ostatních zemích podle vhodnosti nebo potřeby chov, výcvik a zdokonalování pracovních ovčáckých psů; to vše z důvodu zabezpečení lepší práce se stádem prostřednictvím zdokonalení ovčáckého psa". Toto heslo hovoří za vše - ISDS se stará o to, aby u border kolií zůstaly zachovány jejich jedinečné vlastnosti.


Je zajímavé, že v ISDS se aplikuje tzv. "volný chov"; majitelé psů si sami rozhodují, kterou fenu nakryjí kterým psem. Neexistuje zde nic podobného svodům a bonitacím ani omezení věku fen. Jediný požadavek je, že oba rodiče štěňat musí mít negativní vyšetření na PRA a CEA. Tímto způsobem chovu border kolie vznikly, a je jen na nás, kam se bude chov ubírat. Vzhledem k tomu, že chovatelům jde o spolehlivé pracanty, ty "nepasoucí" do chovu samozřejmě nepustí. Stejně tak psy nemocné nebo psy s předpoklady pro nemoc. Nebere se zde ani ohled na DKK, neboť její genetický původ není zcela prokázán a psa, který dysplazií opravdu trpí = špatně se pohybuje = nepracuje, nikdo do chovu nechce (v některých zemích se rovnou takoví psi utrácí). Chovatelé pracovních border kolií si nepřáli, aby jejich plemeno bylo uznáno FCI (stalo se tak v roce 1988). A měli proč - v dnešním chovu zaměřeném víceméně na exteriér se ztrácí vlastnosti tomuto plemeni vlastní, nejen vlohy k pasení, ale také podřízenost k člověku, fyzická zdatnost a vytrvalost, ochota k práci, inteligence, atd. Proto jsme se rozhodli pro chov pod ISDS, chov zaměřený na pracovní a povahové vlastnosti našich pracantů.


FCI a ISDS si navzájem průkaz původu neuznávají.
Do plemenné knihy ISDS se pes může dostat:

1) jako štěně a jen pokud jsou v ní registrováni oba jeho rodiče a jejich majitelé jsou členy
2) složí pracovní test, který se koná jen při založení nového klubu.


Pes registrovaný pod ISDS se do registru FCI může dostat, avšak ne přímo do plemenné knihy, ale jen do zvláštního registru a lehce to připomíná papírovou válku. Někteří chovatelé chovají psy rovnou pod obě organizace. Má to tu výhodu, že nový majitel může na takovém jedinci chovat pod obě organizace, nebo si vybrat. (Avšak pozor! - FCI Vás za chov pod jinou organizaci bude sankciovat odebráním chráněného názvu ch.s., pokutou či zákazem činnosti, neboť chov pod ISDS je z jejich hlediska chovem "bezpapíráků"!)

Díky tomu, že jsme členem ISDS mají jeho členové možnost chovat psy podle systému, který je založen na svobodné volbě a cti každého chovatele.

Vzhledem k tomu, že je ISDS specializovanou organizací, může se chovu border kolií a jejich využití věnovat naplno, oproti FCI, která zastřešuje veškeré kynologické dění.

ISDS má oproti FCI daleko širší chovnou základnu pracovních psů, a tak máme možnost využití široké palety pracovních psů ke krytí fen či importu nové krve. Změnou oproti FCI je, že chovatel ani nemusí mít zaregistrovanou chovnou stanici. Štěňata z jednoho vrhu ani nemusí začínat stejným písmenem, jediným požadavkem je, aby jména byla jedinečná ve vrhu a nejdéle 6 místná (výjimky se vyskytují). Chovnou stanici si registrovat lze, pravidla jsou podobná jako u FCI.

Někdo tvrdí, že psi pod ISDS nemají rodokmeny na rozdíl od těch, kteří jsou registrovaní FCI, tedy automaticky mají čtyřgenerační rodokmen v průkazu původu. Omyl. Psi registrovaní pod ISDS mají rodokmeny delší než anglická královská rodina. Za poplatek (který se mění podle počtu generací, které si objednáte) si můžete objednat rodokmen jakéhokoliv psa, a hned vidíte, kolik a jaké tituly získali jeho předci, kdo byl jejich majitel, z jaké linie pocházejí apod.

 

(převzato z KPOP - KLUB PRACOVNÍCH OVČÁCKÝCH PSŮ ČESKÉ REPUBLIKY o.s.)

 

 
2009 - 2020 © Ing. Igor Dobeš, Ph.D.
z